InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png

Fra Elvenar Wiki DK
Skift til: navigering, søgning
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klik på ikonerne for at navigere igennem siderne.


Grundliggende

I Elvenar er der 5 enheder for hver specifik race der kan oplåses og trænes i kasernen. Begge racer har også 10 delte enheder som kan oplåses og trænes i Træningsområdet og Lejesoldaternes lejr. Både enhederne for elverne og menneskene har ens styrke, men deres taktiske stil er en smule forskellige. Begge racer begynder med en let nærkampsenhed. Hovedforskellen imellem elvere og mennesker for disse enheder er at mennesker gør større skade, men har svagere forsvar, imens elvernes er mere balancerede.

Begge racer får også adgang til lette afstandsenheder, magikere, tunge nærkampsenheder og tunge afstandsenheder senere hen.


Units barracks.png


Oveni vil besøg i provinser på verdenskortet, give dig mulighed for at opdage andre enheder, som du kan kæmpe imod. Disse fjendtlige enheder er meget afhængig af provins og dennes afstand fra din by.


Promotion.png


Undtagen den første enhed, som oplåses når du oplåser kasernen, skal alle andre enheder oplåses med en seperat teknologi i forskningstræet. Du kan også forbedre alle dine enheders teknikker ved at forske den tilhørende 'forfremmelse'.

Enhedsinformation

Når du har bygget Kasernen, kan du kigge nærmere på hver enhed, selv de låste, ved at klikke på deres respektive info ikon Info. Ved at klikke på det, bliver den følgende enhedsinformation vist:

Complete-screen.png
Tal Navn Ikon Beskrivelse
1 Enheds niveau Enheds niveau Hver enhed har et niveau, som er indikeret med stjerner, i hær opsætnings vinduet kan du se disse stjerner under enheds billederne.
2 Enhedsnavn - Hver enhed har et navn som er tildelt en bestemt klasse.
3 Enheds klasse - Hver klasse beskriver den taktiske gruppe som enheden tilhører.
4 Bedst imod - Her vil du se hvilke klasser denne enhed har bonus imod. Dette kan være en angrebs og/eller en forsvarsbonus. Hvis du holder musen over ikonet vil du få mere information. Jo flere sværd jo bedre!
5 Skade Skade Skades værdien af et angreb er bestemt tilfældigt ud fra enhedens skadesspænd.
6 Livspoint Livspoint Livspoint per enhed.
7 Angrebsrækkevidde Angrebsrækkevidde Dette er den maksimale afstand enhedens angreb kan række.
8 Bevægelsesområde Bevægelsesområde Dette er mængden af felter en enhed kan flytte sig på en tur.
9 Initiativ Initiativ Enheden med det højere initiativ vil agere tidligere i kamprunden.
10 Størrelse Størrelse Enheder har forskellig størrelse. Jo større størrelse, jo færre enheder skal der til for at fylde en gruppe. Jo større størrelse, jo sværere er det at dræbe en enheder fra dens gruppe under kamp.
11 Slå tilbage Slå tilbage Denne evne giver en enhed muligheden for automatisk modangreb efter at være blevet angrebet, hvis enheden er indenfor dens rækkevidde. Tallet på denne evne viser hvor mange gange enheden kan slå tilbage per runde.
12 Specielle evner - Dette er formularer eller specielle effekter som sker udver det almindelige angreb. Hvis du holder din mus over dette ikon vil dens beskrivelse fremkomme.

Enhedsklasser

I Elvenar finder du 5 enhedsklasser: Let nærkampsenhed, let afstandsenhed, tung nærkampsenhed, tung afstandsenhed og magiker.

Hver klasse har bestemte enheder tildelt. For eksempel: imens sværddansere, øksebarbarer, kerberos og oldtids orker er forskellige enheder, så tilhører de alle den samme klasse: Let nærkampsenhed. De er alle lette nærkampskæmpere, så selv om de har forskellige kampstrategier, har de lignende værdier for livspoint og skade.


Klasse Ikon Beskrivelse
Let nærkampsenhed Light melee.png Grundliggende nærkampsenhed (gode imod lette afstandsenheder og magikere)
Let afstandsenhed Short ranged.png Grundliggende afstandsenhed (gode imod magikere og tunge nærkampsenheder)
Magiker Mage.png Støtte enhed med specielle magiske egenskaber (gode imod tunge nærkampsenheder og tunge afstandsenheder)
Tung nærkampsenhed Heavy melee.png Nærkampsenhed med tungt panser (gode imod tunge afstandsenheder og lette nærkampsenheder)
Tung afstandsenhed Long ranged.png Enhed med svær bevæbning og rækkevidde (gode imod lette nærkampsenheder og lette afstandsenheder)

Specielle evner

Nogle enheder har specielle evner til at sænke modstanderens parader, som vil øge skaden imod dem af de følgende enheder. Andre har kraften til at reducere fjendens angrebsstyrke for at kunne beskytte dine enheder. Disse evner kan stables ovenpå hinanden for at gøre mere skade eller tage mindre.


Speciel evne Ikon Beskrivelse
Forsvars bonus Attkbon.png Sænker angrebet på målet, så det sænker skaden taget fra det mål for det givne antal runder.
Angrebs bonus Defenbon.png Svækker forsvaret på målet, hvilket øger skaden givet til det mål for det givne antal runder.

Enhedsoversigt

Basis raceenheder

Basis raceenheds oversigt
Elvere Mennesker
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Sværd danser Bueskytte Troldkvinde Ente Golem Økse barbar Armbrøstskytte Præst Korsridder Morter
Sværd danser Bueskytte Troldkvinde Ente Golem Økse barbar Armbrøstskytte Præst Korsridder Morter

Delte raceenheder

Delte raceenheders oversigt
Træningsområde Lejesoldaternes lejr
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Kerberos Skovnymfe Mare Ork kriger Ork strateg Dronerytter Strejfer Blomstertroldmand Vallorisk vogter Dovenfrø
Kerberos Skovnymfe Mare Ork kriger Ork strateg Dronerytter Strejfer Blomster troldmand Vallorisk vogter Dovenfrø

Provinsenheder

Provinsenhedsoversigt
Light melee.png Light melee.png Light melee.png Short ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Tyv Oldtids ork Djævlehund Vild bueskytte Bandit Tågevandrer
Tyv Oldtids ork Djævlehund Vild bueskytte Bandit Tågevandrer
Mage.png Mage.png Mage.png Heavy melee.png Heavy melee.png Heavy melee.png
Heks Abbed Rosentornsmagiker Sumpmonster Ridder Ork general
Heks Abbed Rosentornsmagiker Sumpmonster Ridder Ork general
Long ranged.png Long ranged.png Long ranged.png
Stenling Håndkanoner Ork desertør
Stenling Håndkanoner Ork Desertør

Oversigt over enhedsstats

Elvernes enhedsstats

Elvernes enhedsstats information
Enheds navn Enheds klasse Egenskaber Bonus Spec. evner Træning
Skade Livspoint Størrelse Angrebsrækkevidde Bevægelsesområde Slå tilbage Initiativ Angreb Forsvar Pris Tid
Sværddanser Let nærkampsenhed 19-23 90 1 1 3 1 11 Let afstandsenhed +30% Magiker +30% Let afstandsenhed -40%
Magiker -40%
- 14 Supply small.png 12m
Sværddanser II Let nærkampsenhed 21-25 99 1 1 3 1 11 Let afstandsenhed +30%
Magiker +30%
Let afstandsenhed -50%
Magiker -50%
- 14 Supply small.png 12m
Sværdakrobat Let nærkampsenhed 23-28 109 1 1 3 1 11 Let afstandsenhed +30%
Magiker +30%
Let afstandsenhed -50%
Magiker -50%
Afvæbningsdans -30%
i 2 runder
14 Supply small.png 12m
Bueskytte Let afstandsenhed 12-18 54 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhed +60%
Magiker +80%
Tung nærkampsenhed -50% - 14 Supply small.png 12m
Bueskytte II Let afstandsenhed 14-20 59 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhed +70%
Magiker +90%
Tung nærkampsenhed -50% - 14 Supply small.png 12m
Elite bueskytte Let afstandsenhed 16-20 65 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhed +70%
Magiker +90%
Tung nærkampsenhed -50% Bullseye -20%
i 2 runder
14 Supply small.png 12m
Troldkvinde Magiker 48-72 168 4 3 4 0 14 Tung nærkampsenhed +50%
Tung afstandsenhed +60%
Tung nærkampsenhed -60%
Tung afstandsenhed -50%
Brudt tapperhed -50%
i 2 runder
58 Supply small.png 48m
Troldkvinde II Magiker 53-79 185 4 3 4 0 14 Tung nærkampsenhed +60%
Tung afstandsenhed +70%
Tung nærkampsenhed -60%
Tung afstandsenhed -50%
Brudt tapperhed -50%
i 2 runder
58 Supply small.png 48m
Knop troldkvinde Magiker 58-88 200 4 3 4 0 14 Tung nærkampsenhed +60%
Tung afstandsenhed +70%
Tung nærkampsenhed -60%
Tung afstandsenhed -50%
Brudt tapperhed -50%
i 2 runder
Blyarme -20%
i 2 runder
58 Supply small.png 48m
Ente Tung nærkampsenhed 151-185 750 6 1 2 1 1 Tung afstandsenhed +40% Let nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed-80%
- 87 Supply small.png 1t12m
Ente II Tung nærkampsenhed 167-204 830 6 1 2 1 1 Tung afstandsenhed +50% Let nærkampsenhed -40%
Tung afstandsenhed-80%
- 87 Supply small.png 1t12m
Ældre ente Tung nærkampsenhed 180-220 910 6 1 2 1 1 Tung afstandsenhed +50% Let nærkampsenhed -40%
Tung afstandsenhed-80%
Omtågende slag -30%
i 2 runder
87 Supply small.png 1t12m
Golem Tung afstandsenhed 97-179 380 6 3 3 0 7 Let afstandsehed+20%
Let nærkampsenhed +70%
Let afstandsehed-40% - 87 Supply small.png 1t12m
Golem II Tung afstandsenhed 114-190 420 6 3 3 0 7 Let afstandsehed+20%
Let nærkampsenhed +80%
Let afstandsehed-50% - 87 Supply small.png 1t12m
Granit Golem Tung afstandsenhed 134-200 460 6 3 3 0 7 Let afstandsehed+20%
Let nærkampsenhed +80%
Let afstandsehed-50% Skjoldskærer -10%
i 3 runder
87 Supply small.png 1t12m

Menneskernes enhedsstats

Menneskenes enhedsstats information
Enheds navn Enheds klasse Egenskaber Bonus Spec. evner Træning
Skade Livspoint Størrelse Angrebsrækkevidde Bevægelsesområde Slå tilbage Initiativ Angreb Forsvar Pris Tid
Økse barbar Let nærkampsenhed 20-24 86 1 1 3 1 10 Let afstandsenhed +60% Magiker +60% Let afstandsenhed -20% Magiker -20% - 14 Supply small.png 12m
Økse barbar II Let nærkampsenhed 22-26 95 1 1 3 1 10 Let afstandsenhed +70%
Magiker +70%
Let afstandsenhed -20% Magiker -20% - 14 Supply small.png 12m
Storm barbar Let nærkampsenhed 24-30 104 1 1 3 1 10 Let afstandsenhed +70%
Magiker +70%
Let afstandsenhed -20% Magiker -20% Hammerslag+30%
i 1 runde
14 Supply small.png 12m
Armbrøstskytte Let afstandsenhed 11-17 58 1 4 3 0 19 Magiker +50%
Tung nærkampsenhed +50%
Magiker -30%
Tung nærkampsenhed -60%
- 14 Supply small.png 12m
Armbrøstskytte II Let afstandsenhed 13-17 64 1 4 3 0 19 Magiker +60%
Tung nærkampsenhed +60%
Magiker -30%
Tung nærkampsenhed -60%
- 14 Supply small.png 12m
Mester armbrøstskytte Let afstandsenhed 15-16 70 1 4 3 0 19 Magiker +60%
Tung nærkampsenhed +60%
Magiker -30%
Tung nærkampsenhed -60%
Lammelsesskud-20%
i 3 runder
14 Supply small.png 12m
Præst Magiker 48-80 152 4 5 2 0 13 Tung afstandsenhed+70%
Tung nærkampsenhed +60%
Tung afstandsenhed-80% Guddommelig forbandelse +40%
i 2 runder
58 Supply small.png 48m
Præst II Magiker 53-88 167 4 5 2 0 13 Tung afstandsenhed+80%
Tung nærkampsenhed +70%
Tung afstandsenhed-80% Guddommelig forbandelse +40%
i 2 runder
58 Supply small.png 48m
Hellig præst Magiker 58-96 184 4 5 2 0 13 Tung afstandsenhed+80%
Tung nærkampsenhed +70%
Tung afstandsenhed-80% Guddommelig forbandelse +40%
for 2 rounds
Guddommelig forstyrrelse+30%
i 2 runder
58 Supply small.png 48m
Korsridder Tung nærkampsenhed 138-186 560 6 2 2 1 2 Tung afstandsenhed+30%
Let nærkampsenhed +30%
Tung afstandsenhed-60% - 87 Supply small.png 1t12m
Korsridder II Tung nærkampsenhed 151-205 620 6 2 2 1 2 Tung afstandsenhed+40%
Let nærkampsenhed +30%
Tung afstandsenhed-70% - 87 Supply small.png 1t12m
Velsignet korsridder Tung nærkampsenhed 167-225 680 6 2 2 1 2 Tung afstandsenhed+40%
Let nærkampsenhed +30%
Tung afstandsenhed-70% Træng igennem panser +10%
i 3 runder
87 Supply small.png 1t12m
Morter Tung afstandsenhed 51-105 250 6 8 1 0 5 Let nærkampsenhed +50%
Let afstandsenhed +60%
Let nærkampsenhed -40%
Let afstandsenhed -50%
- 87 Supply small.png 1t12m
Morter II Tung afstandsenhed 60-112 280 6 9 1 0 5 Let nærkampsenhed +60%
Let afstandsenhed +70%
Let nærkampsenhed -40%
Let afstandsenhed -50%
- 87 Supply small.png 1t12m
Rad Morter Tung afstandsenhed 71-118 300 6 10 1 0 5 Let nærkampsenhed +60%
Let afstandsenhed +70%
Let nærkampsenhed -40%
Let afstandsenhed -50%
Søvn granat -20%
i 3 runder
87 Supply small.png 1t12m

Stats for træningsområdets enheder

Træningsområde
Enheds navn Enheds klasse Egenskaber Bonus Spec. evner Træning
Skade Livspoint Størrelse Angrebs rækkevidde Bevægelses omåde Slå tilbage Initiativ Angreb Forsvar Pris Tid
Kerberos Let nærkampsenhed 17-21 78 1 1 5 1 9 Magiker +60%
Let afstandsenhed +30%
Magiker -30% - 14 Supply small.png 12 m
Kerberos II Let nærkampsenhed 19-23 86 1 1 6 2 9 Magiker +70%
Let afstandsenhed +30%
Magiker -40% - 14 Supply small.png 12 m
Ondsindet kerberos Let nærkampsenhed 21-25 94 1 1 7 3 9 Magiker +70%
Let afstandsenhed +30%
Magiker -40% Flænge-20%
i 2 runder
14 Supply small.png 12 m
Skovnymfe Let afstandsenhed 28-43 88 2 4 3 0 17 Tung nærkampsenhed +70% Magiker -40%
Tung nærkampsenhed -80%
- 29 Supply small.png 24 m
Skovnymfe II Let afstandsenhed 34-46 97 2 4 3 0 17 Tung nærkampsenhed +90% Magiker -40%
Tung nærkampsenhed -80%
- 29 Supply small.png 24 m
Mare Magiker 46-68 132 3 3 4 0 15 Tung nærkampsenhed +10%
Tung afstandsenhed +70%
Tung nærkampsenhed -70%
Tung afstandsenhed -80%
Sølvskrig-50%
i 1 runde
43 Supply small.png 36m
Mare II Magiker 50-76 145 3 3 4 0 15 Tung nærkampsenhed +10%
Tung afstandsenhed +90%
Tung nærkampsenhed -70%
Tung afstandsenhed -80%
Sølvskrig-50%
i 1 runde
43 Supply small.png 36m
Ghastly Banshee Mage 55-83 160 3 3 4 0 15 Heavy Melee +10%
Heavy Ranged +90%
Heavy Melee -70%
Heavy Ranged -80%
Silver Scream-50% for 1 round Nasty nightmare-40%
for 1 round
43 Supply small.png 36m
Orkriger Tung nærkampsenhed 51-77 260 2 1 2 1 4 Tung afstandsenhed +20%
Let nærkampsenhed +70%
Tung afstandsenhed -30%
Let nærkamspenhed -30%
1 Orcs.png 24 m
Orc Warrior II Heavy Melee 56-84 630 2 1 2 2 4 Heavy Ranged +20%
Light Melee +80%
Heavy Ranged -30%
Light Melee -40%
1 Orcs.png 24m
Ork strateg Tung afstandsenhed 34-62 132 2 3 3 1 6 Let afstandsenhed +60% Let nærkampsenhed -40%
Let afstandsenhed -70%
1 Orcs.png 24 m
Ork strateg II Tung afstandsenhed 40-66 145 2 3 3 1 6 Let afstandsenhed +70% Let nærkampsenhed -40%
Let afstandsenhed -80%
1 Orcs.png 24m

Stats for Lejesoldaternes Lejrs enheder

Lejesoldaternes Lejr
Enheds navn Enheds klasse Egenskaber Bonus Spec. evner Træning
Skade Livspoint Størrelse Angrebs rækkevidde Bevægelses område Slå tilbage Initiativ Angreb Forsvar Pris Tid
Dronerytter Let nærkampsenhed 41-51 176 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Let afstandsenhed +70%
Let afstandsenhed -30% - 29 Supply small.png 24m
Dronerytter II Let nærkampsenhed 46-56 194 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Let afstandsenhed +90%
Let afstandsenhed -30% - 29 Supply small.png 24m
Strejfer Let afstandsenhed 12-20 46 1 4 4 1 20 Magiker +80%
Tung nærkampsenhed +40%
Magiker -80%
Tung nærkampsenhed -40%
- 14 Supply small.png 12m
Strejfer II Let afstandsenhed 14-22 51 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung nærkampsenhed +40%
Magiker -90%
Tung nærkampsenhed -40%
- 14 Supply small.png 12m
Pro Ranger Light Ranged 17-22 56 1 4 4 1 20 Mage +90%
Heavy Melee +40%
Mage -90%
Heavy Melee -40%
Eagle Eye-30%
for 1 round
14 Supply small.png 12m
Blomstertroldmand Magiker 45-75 96 3 5 2 0 16 Tung afstandsenhed +30%
Tung nærkampsenhed +80%
Tung afstandsenhed -70%
Tung nærkampsenhed -60%
Blomstervinde-30%
i 3 runder
43 Supply small.png 36m
Blomstertroldmand II Magiker 50-83 106 3 5 2 0 16 Tung afstandsenhed +30%
Tung nærkampsenhed +90%
Tung afstandsenhed -70%
Tung nærkampsenhed -70%
Blomstervinde-30%
i 3 runder
43 Supply small.png 36m
Vallorisk vogter Tung nærkampsenhed 153-207 580 6 2 2 1 3 Tung afstandsenhed +60% Tung afstandsenhed -70%
Let nærkampsenhed -20%
- 87 Supply small.png 1t12m
Vallorisk Vogter II Heavy Melee 168-228 630 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +70% Heavy Ranged -80%
Light Melee -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Veteran Guard Heavy Melee 191-253 630 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +70% Heavy Ranged -80%
Light Melee -20%
Lizard Lash-30%
for 1 round
87 Supply small.png 48m
Dovenfrø Tung afstandsenhed 42-70 210 4 8 1 0 8 Let nærkampsenhed +80%
Let afstandsenhed +40%
Let nærkampsenhed -60%
Let afstandsenhed -40%
- 58 Supply small.png 48m
Tired Toad Heavy Ranged 59-78 250 4 10 1 0 8 Light Melee +90%
Light Ranged +40%
Light Melee -70%
Light Ranged -40%
Acid Spit-30%
for 1 round
58 Supply small.png 48m

Provinsenhedernes stats

Stats for enheder du møder i provinser
Enheds navn Enheds klasse Egenskaber Bonus Spec. evner
Skade Livspoint Størrelse Angrebs rækkevidde Bevægelses område Slå tilbage Initiativ Angreb Forsvar
Tyv Let nærkampsenhed 18-24 98 1 1 3 1 10 Let afstandsenhed +30%
Magiker +30%
- -
Tyv II Let nærkampsenhed 20-26 108 1 1 3 1 10 Let afstandsenhed +50%
Magiker +50%
- -
Ækel tyv Let nærkamps enhed 21-29 119 1 1 3 1 10 Let afstandsenhed +60%
Magiker +60%
- Lommetyveri -30%
i 1 runde
Oldtids ork Let nærkampsenhed 35-55 148 2 1 4 1 11 Let afstandsenhed +40%
Magiker +20%
Let afstandsenhed -10% -
Oldtids ork II Let nærkampsenhed 38-58 163 2 1 4 2 11 Let afstandsenhed +60%
Magiker +30%
Let afstandsenhed -20% -
Brutal oldtids ork Let nærkampsenhed 42-64 179 2 1 4 3 11 Let afstandsenhed +70%
Magiker +30%
Let afstandsenhed -30% Guts Cutter -30%
i 2 runder
Djævlehund Let nærkampsenhed 17-21 62 1 1 5 1 7 Let afstandsenhed +10%
Magiker +30%
Let afstandsenhed -30%
Magiker -60%
-
Djævlehund II Let nærkampsenhed 19-23 68 1 1 6 2 7 Let afstandsenhed +20%
Magiker +50%
Let afstandsenhed -30%
Magiker -70%
-
Rasende Djævlehund Let nærkampsenhed 21-25 75 1 1 7 3 7 Let afstandsenhed +20%
Magiker +70%
Let afstandsenhed -30%
Magiker -70%
Bloody Bite -30%
i 2 runder
Vild bueskytte Let afstandsenhed 10-14 50 1 4 3 0 17 Tung nærkampsenhed +50%
Magiker +30%
Tung nærkampsenhed -40%
Magiker -20%
-
Vild bueskytte II Let afstandsenhed 10-15 55 1 4 3 0 17 Tung nærkampsenhed +70%
Magiker +50%
Tung nærkampsenhed -40%
Magiker -20%
-
Feral vild bueskytte Let afstandsenhed 14-17 61 1 4 3 0 17 Tung nærkampsenhed +80%
Magiker +60%
Tung nærkampsenhed -40%
Magiker -20%
Enars pil -30%
i 2 runder
Bandit Let afstandsenhed 11-19 46 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhed +60%
Magiker +10%
Tung nærkampsenhed -50%
Magiker -10%
-
Bandit II Let afstandsenhed 14-20 51 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhed +70%
Magiker +20%
Tung nærkampsenhed -60%
Magiker -20%
-
Wily Bandit Let afstandsenhed 15-21 56 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhed +80%
Magiker +20%
Tung nærkampsenhed -70%
Magiker -20%
Dishonorable Tactic -10%
i 2 runder
Tågevandrer Let afstandsenhed 22-34 88 2 4 4 1 21 Tung nærkampsenhed +20%
Magiker +70%
Tung nærkampsenhed -30%
Magiker -40%
-
Tågevandrer II Let afstandsenhed 26-36 97 2 4 4 1 21 Tung nærkampsenhed +30%
Magiker +80%
Tung nærkampsenhed -30%
Magiker -60%
-
Sneaky tågevandrer Let afstandsenhed 31-37 106 2 4 4 1 21 Tung nærkampsenhed +30%
Magiker +90%
Tung nærkampsenhed -30%
Magiker -70%
Tricky Distraction -20%
i 3 runder
Heks Magiker 61-91 152 4 3 4 0 13 Tung nærkampsenhed +30%
Tung afstandsenhed +60%
Tung nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed -50%
Weird Witchcraft -40%
i 2 runder
Heks II Magiker 67-101 152 4 3 4 0 13 Tung nærkampsenhed +40%
Tung afstandsenhed +70%
Tung nærkampsenhed -40%
Tung afstandsenhed -60%
Weird Witchcraft -40%
i 2 runder
Djævelsk heks Magiker 74-110 184 4 3 4 0 13 Tung nærkampsenhed +40%
Tung afstandsenhed +80%
Tung nærkampsenhed -40%
Tung afstandsenhed -70%
Weird Witchcraft -40%
i 2 runder
Haunting Hex -30%
i 2 runder
Abbed Magiker 51-85 136 4 5 2 0 12 Tung nærkampsenhed +20%
Tung afstandsenhed +60%
Tung nærkampsenhed -20%
Tung afstandsenhed -60%
Pretended Pacifism -50%
i 2 runder
Abbed II Magiker 56-94 150 4 5 2 0 12 Tung nærkampsenhed +30%
Tung afstandsenhed +70%
Tung nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed -70%
Pretended Pacifism -50%
i 2 runder
Mørk abbed Magiker 62-103 165 4 5 2 0 12 Tung nærkampsenhed +40%
Tung afstandsenhed +80%
Tung nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed -70%
Pretended Pacifism -50%
i 2 runder
Last Supper -20%
i 2 runder
Rosentornsmagiker Magiker 36-60 78 3 5 2 1 15 Tung nærkampsenhed +70%
Tung afstandsenhed +10%
Tung nærkampsenhed -50%
Tung afstandsenhed -60%
Tornvind -40%
i 3 runder
Rosentornsmagiker II Magiker 40-66 86 3 5 2 1 15 Tung nærkampsenhed +80%
Tung afstandsenhed +20%
Tung nærkampsenhed -70%
Tung afstandsenhed -60%
Tornvind -40%
i 3 runder
Withered Rosentornsmagiker Magiker 44-73 94 3 5 2 0 15 Tung nærkampsenhed +90%
Tung afstandsenhed +20%
Tung nærkampsenhed -80%
Tung afstandsenhed -60%
Tornvind -40%
i 3 runder
Withering Will -10%
i 3 runder
Sumpmonster Tung nærkampsenhed 148-200 540 6 1 2 1 1 Tung afstandsenhed +10% Let nærkampsenhed -10%
Tung afstandsenhed -50%
-
Sumpmonster II Tung nærkampsenhed 179-241 660 6 1 2 1 1 Let nærkampsenhed +10%
Tung afstandsenhed +20%
Let nærkampsenhed -20%
Tung afstandsenhed -60%
-
Drabeligt sumpmonster Tung nærkampsenhed 196-265 730 6 1 2 1 1 Let nærkampsenhed +20%
Tung afstandsenhed +30%
Let nærkampsenhed -20%
Tung afstandsenhed -60%
Mudderstød -20%
i 2 runder
Ridder Tung nærkampsenhed 78-106 370 4 2 2 1 2 Tung afstandsenhed +40% Let nærkampsenhed -10%
Tung afstandsenhed -30%
-
Ridder II Tung nærkampsenhed 95-129 450 4 2 2 1 2 Tung afstandsenhed +60% Let nærkampsenhed -20%
Tung afstandsenhed -40%
-
Modig ridder Tung nærkampsenhed 105-141 490 4 2 2 1 2 Tung afstandsenhed +70% Let nærkampsenhed -20%
Tung afstandsenhed -50%
Ædelt slag -30%
i 2 runder
Ork general Tung nærkampsenhed 153-207 510 6 2 2 1 3 Let nærkampsenhed +10%
Tung afstandsenhed +20%
Let nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed -20%
-
Ork general II Tung nærkampsenhed 187-253 630 6 2 2 2 3 Let nærkampsenhed +40%
Tung afstandsenhed +30%
Let nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed -20%
-
Muteret ork general Tung nærkampsenhed 204-276 690 6 2 2 3 3 Let nærkampsenhed +60%
Tung afstandsenhed +30%
Let nærkampsenhed -30%
Tung afstandsenhed -20%
Wild Rage -20%
i 3 runder
Stenling Tung afstandsenhed 54-90 210 4 3 3 0 6 Let nærkampsenhed +40%
Let afstandsenhed +40%
Let afstandsenhed -20% -
Stenling II Tung afstandsenhed 77-115 290 4 3 3 0 6 Let nærkampsenhed +50%
Let afstandsenhed +60%
Let afstandsenhed -30% -
Rigid Stenling Tung afstandsenhed 90-122 320 4 3 3 0 6 Let nærkampsenhed +50%
Let afstandsenhed +70%
Let afstandsenhed -40% Sand Throw -30%
i 2 runder
Håndkanoner Tung afstandsenhed 27-57 220 6 8 1 0 4 Let nærkampsenhed +40%
Let afstandsenhed +40%
Let nærkampsenhed -20%
Let afstandsenhed -50%
-
Håndkanoner II Tung afstandsenhed 42-78 290 6 9 1 0 4 Let nærkampsenhed +60%
Let afstandsenhed +60%
Let nærkampsenhed -20%
Let afstandsenhed -50%
-
Skør håndkanoner Tung afstandsenhed 50-83 320 6 10 1 0 4 Let nærkampsenhed +70%
Let afstandsenhed +70%
Let nærkamspenhed -20%
Let afstandsenhed -50%
Skør kanon -30%
i 1 runde
Ork desertør Tung afstandsenhed 62-130 340 6 3 3 1 5 Let nærkampsenhed +50%
Let afstandsenhed +30%
Let nærkampsenhed -40% -
Ork desertør II Tung afstandsenhed 88-164 460 6 3 3 1 5 Let nærkampsenhed +70%
Let afstandsenhed +30%
Let nærkampsenhed -60% -
Mucky Ork desertør Tung afstandsenhed 104-174 510 6 3 3 1 5 Let nærkampsenhed +80%
Let afstandsenhed +30%
Let nærkampsenhed -70% Stinky Stink -30%
i 3 runder